Facebook
тел.: 05361 22 53
СУ Георги Стойков Раковски
Средно училище в град Каолиново

Прием

 

      В училището се приемат ученици в начален етап на обучение, прогимназиален етап на обучение гимназиален етап на обучение. Приемане на учениците в IX клас след завършено основно образование се осъществява чрез прием по документи. Балообразуващите предмети са български език и литература, математика и география и икономика.