СУ "Георги Стойков Раковски"
Средно училище в град Каолиново

Прием и обучение

В училището се приемат ученици в начален етап на обучение, прогимназиален етап на обучение гимназиален етап на обучение. Приемане на учениците в VIII клас след завършено основно образование се осъществява чрез прием по документи.