СУ "Георги Стойков Раковски"
Средно училище в град Каолиново

Езикова подготовка

 

   Всички преподаватели по чужд език са с нужната квалификация и опит. В училището задължително от часовете за ЗИП се предоставят на чуждите езици. Изборът е между английски, немски, френски и руски език.