СУ "Георги Стойков Раковски"
Средно училище в град Каолиново

Извънкласни дейности


       Спорт – традиционно училищните отбори по футбол, волейбол и тенис на маса заемат призовите места на различни състезания и турнири на общинско, областно и зонално ниво. Училищният отбор по футбол /момчета/ стана първи на републиканското състезание през 2013 г.


      Занимания по интереси – изградените групи по музика и изобразително изкуство позволяват на учениците да разгърнат творческите си способности.