СУ "Георги Стойков Раковски"
Средно училище в град Каолиново

Заповед за определяне на състава на училищната комисия по приема на ученици в VIII клас

http://su-kaolinovo.com/uploads/Zapoved%20439.pdf