СУ "Георги Стойков Раковски"
Средно училище в град Каолиново

История

 

     СУ “Георги Стойков Раковски” гр. Каолиново е училище с многолетна история. Началото е поставено през далечната 1936 година, когато в село Божидар (сега гр. Каолиново) се открива народно първоначално училище с една слята паралелка. Преминало през много реформи, претърпяло различни преобразувания, днес единственото средно общообразователно училище в община Каолиново заема достойно мястото на център на образователната система на общината.


     През учебната 2014/2015 година в училището се обучават 352 ученици разпределени в 17 паралелки от ПГ до ХІІ клас.


     Целият педагогически колектив акцентира и отстоява тезата, че широката общообразователна подготовка по всички учебни предмети е предпоставка и основа за професионална мобилност и непрекъснатост на образованието. Доказателство и гаранция за това е високият процент на учениците, продължаващи обучението си във висши учебни заведения.


     Благодаря на всички, които избират да се обучават в СОУ “Георги Ст. Раковски” гр. Каолиново и ги уверявам, че тук ще получават качествено образование и ще открият в училището своя втори дом.

 

     СУ “Георги Стойков Раковски” – издава:

Диплома за средно образование, валидна за кандидатстване във всички учебни заведения в страната и в чужбина.