СУ "Георги Стойков Раковски"
Средно училище в град Каолиново

Преподавателски екип

 

     В училището преподават 39 висококвалифицирани учители по всички учебни предмети, които приемат учителската професия като призвание и се стремят да предадат знанията и уменията си на своите ученици. Учителите приемат учениците като равностоен партньор в учебно – образователния процес.